1990 yılından bu yana edindiğimüz tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, müşteri tarafından tasarlanmış olan ürünün fizibilite aşamasında tasarımında iyileştirme yapılması ve tasarımın şişirme prosesine uygun hale getirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Her ürün bir müşteri için yapıldığından müşterinin görüşü tasarımın ana noktasını teşkil eder ve müşteri ile sürekli iletişim içinde olmayı gerektirir. Endüstriyel tasarım, kullanıcı ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin fayda ve işlevini, görünümünü optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik profesyonel etkinliktir.

Tasarım talebinin iletilmesi ile birlikte istenilen tasarımla ilgili ön bilgiler yazılı ya da sözlü olarak talep edilir. Tasarım bedelinin tespit edilmesi, bir miktarının tahsili ve yapılan yazılı sözleşme sonrasında ürün geliştirme sürecimiz başlar.

Tasarımla ilgili ön bilgilerle, gerekli eğilim araştırmaları, ürünün kullanım yerleri, teknolojik gelişmelerin takibi ve rakiplerin durumunun incelenmesi ile birlikte satış, pazarlama ve servis analizi yapılır.

Sonrasında maliyet ön çalışmaları, üretilebilirlik etütleri, patent araştırmaları yapılır.

Ürünün getirdiği yenilikler, kullanıcıya sağlayacağı avantajlar değerlendirilerek, ergonomi araştırmaları yapılır. Markanın olası kısıtlamaları ya da olması gerekenleri gözden geçirilerek 3D CAD modeller hazırlanır. Bu modellerin sunumunun ardından bir ana model belirleme çalışması yapılır.

Detaylı tasarım çalışması aşamasında, tasarımın ergonomisi gözden geçirilir. Teknik, üretim ve estetik beklentileri tasarıma yansıtılarak ürünün 1/1 ölçekli modeli bilgisayar ortamında hazırlanır. Birbirleriyle eş çalışan parçaların mekanik tasarımı detaylandırılır. Bu çalışmalar tasarımın, prototip ve üretim proseslerinin sanal ortamda test edilmesini sağlamak amacıyla yapılan mühendislik çalışmalarıdır.

Ürün geliştirmede diğer bir konu tersine mühendislik (reverse engineering) kavramıdır. Tersine mühendislik, rakibin piyasada satılan ürününü alıp mühendislik düzeyinde sistemli olarak incelemek, ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmektir. Tersine mühendislik terimi, ilgili teknolojilerin haksız rekabet yoluyla orijinal bir tasarımın illegal olarak kopyalanması amacıyla da kullanılıyor olmasından dolayı negatif etkilenmiştir. Bugün ise tersine mühendislik kavramı yeni ürünlerin üretilmesi ve eski ürünlerin yeni versiyonlarının tasarlanması için kullanılan bir uygulama olarak geçer. Burada kullanılan "tersine" terimi dijital ve fiziksel dünyalar arasında yapılan veri aktarımının çift yönlülüğünden gelmektedir.

Ürünün çalışma şartlarında operasyon limitlerinin araştırılması ve tahmin edilmesi amacıyla mühendislik analiz ve testleri yapılır.

Prototipleme ve prototip ürün konusu da ürün geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Endüstriyel tasarım sonucu ürünler, bilgisayar ortamında üç boyutlu modellenir ve bu yöntemle fiziksel dünya ile sanal dünya birbirine bağlanır. Bu hassas ve etkin bir ürün geliştirme aşamasıdır. Bu sayede alternatif tasarımlar çok daha kısa sürede oluşturularak test edilebilirler. Hızlı prototipleme ile bire bir numunenin yapılması sayesinde tasarım aşamasında iken sorunların fark edilmesi ve ortadan kaldırılması sağlanır.
 

Prototipleme ve prototip ürün konusu da ürün geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Endüstriyel tasarım sonucu ürünler, bilgisayar ortamında üç boyutlu modellenir ve bu yöntemle fiziksel dünya ile sanal dünya birbirine bağlanır. Bu hassas ve etkin bir ürün geliştirme aşamasıdır. Bu sayede alternatif tasarımlar çok daha kısa sürede oluşturularak test edilebilirler. Hızlı prototipleme ile bire bir numunenin yapılması sayesinde tasarım aşamasında iken sorunların fark edilmesi ve ortadan kaldırılması sağlanır.

Prototip üretim yönteminin belirlenmesi ile birlikte, prototip üretimi için gerekli çalışma 3D CAD ortamında yapılır. Prototiplerin onaylanması ile kalıp imaline geçilir.

Tüm bu süreci daha etkin hale getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek için müşterimiz, bilgisayarına geçici olarak kurduğumuz gösterim programı sayesinde internet üzerinden tasarım aşamalarına interaktif olarak katılabilmekte ya da web sitemiz aracılığı ile tasarım aşamalarını takip edebilmektedir. Böylece tasarım aşamasının zaman engeli aşılmaktadır.