Granül haldeki hammadde ile imalat sırasında oluşan kırmalar, otomatik yükleme sistemleri ve vakumlu hava ile borular vasıtasıyla taşınarak makine üzerindeki hammadde hunisinde belli oranlarda karıştırılır. Masterbach, bu karışıma yine otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda katılır ve böylelikle ürünün renklendirilmesi sağlanır.

Enjeksiyon makinelerinde elektrik kullanılarak eritilen hammaddenin kapalı kalıplar arasındaki boşluğa enjekte edilerek kalıbın şeklini alması sağlanır. Kalıp içerisinde dolaştırılan su ile kalıbın ve dolayısıyla kalıplanan parçanın soğuması sağlanır. Kalıpta şekillenen ürün otomatik olarak kalıptan çıkar, kalite kontrolden geçirilerek istenen evsafta olması sağlanır. Sevkiyata hazır olarak ambalajlanarak ambarda depolanır.

Enjeksiyon prosesinin her aşamasında ürünün geri dönüşümü mümkündür ve uygulanmaktadır.