BAYRAK AMBALAJ KALİTE POLİTİKASI 

 

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için;

 

  • Kalite yönetim sistemini benimsemiş ve elde edilen verileri etkin olarak kullanabilme becerisine sahip bir yönetim.
  •  Eğitimli, bilinçli ve katılımcı çalışanlar.
  • Rekabet edebilir en uygun fiyat.
  • Zamanında ve istenilen miktarda sevkiyat.
  • Proses ve ürünlerimizde sıfır (0) hata.
  • Teknolojiye zamanında adaptasyon.

 

 • Çevreyi korumak için;

 

  • Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak.
  • Fire miktarının azaltılması ve böylece daha az yeniden işleme.
  • Hammadde ve enerjinin israf edilmemesi.
  • Çevre sağlığını korumak.
  • Atık yönetmeliğinin gerekliliklerini eksiksiz şekilde uygulamak.

 

 • Güvenli çalışma ortamı için;

 

  • Çalışanlar arası saygı ve sevgiyi sağlamak.
  • İletişim kargaşalarına mani olmak.
  • Bilgi paylaşımını sağlamak.
  • Yaşam standardını yükseltmek.
  • Sağlıklı işyeri şartlarını sürekli kılmak.
  • İş kazalarını önlemek ve işçi güvenliğini arttırmak.
  • Çalışanların önerilerini değerlendirmek.
  • İş güvenliği eğitimlerinin alınmasını sağlamak.