Granül haldeki hammadde ile imalat sırasında oluşan kırmalar otomatik yükleme sistemleri ve vakumlu hava ile borularla taşınarak makine üzerindeki hammadde hunisinde belli oranlarda karıştırılır. Masterbach, bu karışıma yine otomatik dozajlama sistemi ile istenen oranda katılır ve böylelikle ürünün renklendirilmesi sağlanır.

Şişirme makinelerinde elektrik kullanılarak eritilen hammadde hortum şeklinde bir memeden akıtılarak kalıp içerisine alınır ve hava ile şişirilerek kalıbın şeklini alması sağlanır. Kalıp içerisinde dolaştırılan su ile kalıbın ve dolayısıyla kalıplanan parçanın soğuması sağlanır. Kalıpta şekillenen ürün, imalattan kaynaklanan fazlalıklarının alınması ve ağız açma işlemi için çapak ayıklama istasyonuna alınır. PLC kontrollü olarak zamanlaması yapılan bu işlemlerden sonra çapakları ayıklanan parçanın, PLC kontrollü, otomatik bir sistemle kalite kontrolden geçirilerek istenen evsafta olması sağlanır.

Ürün, üzerine içine konacak malzemenin tanıtıcı etiketi yapıştırıldıktan sonra sevkiyata hazır olarak ambalajlanarak ambarda depolanır.

Şişirme prosesinin her aşamasında ürünün geri dönüşümü mümkündür ve uygulanmaktadır.